Prikazano 31-60 od 522 zapisa
Kopija iz Libra kvaterna
31
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
32
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
33
Matična knjiga krštenih župe Visočane
Matična knjiga krštenih župe Visočane
34
Knjiga godova
35
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
36
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
37
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
38
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
39
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
40
Matična knjiga umrlih
41
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
42
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
43
Libar propovijedi
Libar propovijedi
44
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
45
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
46
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
47
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
48
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
49
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
50
Matična knjiga krizmanih
51
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
52
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
53
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
54
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
55
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
56
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
57
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
58
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
59
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
60