Prikazano 1-30 od 39 zapisa
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
1
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
2
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
3
Knjiga godova
Knjiga godova
4
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
5
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
6
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
7
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
8
Knjiga godova
Knjiga godova
9
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
10
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
11
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
12
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
13
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
14
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
15
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
16
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
17
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
18
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
19
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
20
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
21
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
22
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
23
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
24
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
25
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
26
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
27
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
28
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
29
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
30