Probrano po: b = dobro očuvan
Prikazano 1-80 od 80 zapisa
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
1
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
2
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
3
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
4
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
5
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
6
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
7
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
8
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
9
Matična knjiga vjenčanih
10
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
11
Matična knjiga vjenčanih
12
Matična knjiga vjenčanih
13
Matična knjiga umrlih
14
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
15
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
16
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
17
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
18
Matična knjiga umrlih
19
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
20
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
21
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
22
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
23
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
24
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
25
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
26
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
27
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
28
Matična knjiga krizmanih
29
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
30
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
31
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
32
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
33
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
34
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
35
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
36
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
37
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla, 1727.
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla, 1727.
38
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
39
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
40
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
41
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
42
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
43
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
44
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
45
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
46
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
47
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
48
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
49
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
50
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
51
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
52
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
53
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
54
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
55
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
56
Libar legatov
Libar legatov
57
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
58
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
59
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
60
Kvateran
Kvateran
61
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
62
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
63
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
64
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
65
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
66
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
67
Knjiga godova
Knjiga godova
68
Knjiga godova
Knjiga godova
69
Knjiga godova
Knjiga godova
70
Knjiga godova
Knjiga godova
71
Knjiga godova
Knjiga godova
72
Knjiga godova
Knjiga godova
73
Knjiga godova
74
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
75
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
76
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
77
Glagoljska matica krizmanih
78
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
79
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
80