Probrano po: ita = talijanski
Prikazano 1-21 od 21 zapisa
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
1
Matična knjiga vjenčanih
2
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
3
Kopija iz Libra kvaterna
4
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
5
Knjiga godova
6
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
7
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
8
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
9
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
10
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
11
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
12
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
13
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
14
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
15
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
16
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
17
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
18
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
19
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
20
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
21