Probrano po: ita = talijanski
Prikazano 1-21 od 21 zapisa
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Matična knjiga vjenčanih
3
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
4
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
5
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
6
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
7
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
8
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
9
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
10
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
11
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
12
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
13
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
14
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
15
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
16
Kopija iz Libra kvaterna
17
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
18
Knjiga godova
19
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
20
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
21