Prikazano 1-86 od 86 zapisa
2016 | Kreativni potencijal glagoljske baštine
2016 | Kreativni potencijal glagoljske baštine
1
2017 | Digitalna humanistika: zamašnjak vidljivosti hrvatske kulturne baštine
2017 | Digitalna humanistika: zamašnjak vidljivosti hrvatske kulturne baštine
2
Arhiv Zadarske nadbiskupije
Arhiv Zadarske nadbiskupije
3
Bibliografski zapisi
Bibliografski zapisi
6
Crnković, Kristijan
Crnković, Kristijan
9
Despot, Ivona
Despot, Ivona
11
Događanje
Događanje
12
Dokumentacija
Dokumentacija
13
Državni arhiv u Zadru
Državni arhiv u Zadru
15
e  =  umjetna tkanina
e = umjetna tkanina
16
17
Gilliland, Anne J.
Gilliland, Anne J.
18
Grzunov, Laura
Grzunov, Laura
20
Gverić, Ante
Gverić, Ante
21
Ivanović, Marta
Ivanović, Marta
25
Izvješća
Izvješća
26
Kali
Kali
29
KALJSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI (virtualna izložba)
KALJSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI (virtualna izložba)
30
Kero, Marija
Kero, Marija
32
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
33
Kolić, Dubravka
Kolić, Dubravka
34
Konzervatorski zavod u Zadru, Ministarstvo kulture RH
Konzervatorski zavod u Zadru, Ministarstvo kulture RH
35
Linnaeus university, Department of library and information science, Švedska
Linnaeus university, Department of library and information science, Švedska
37
Mašina, Šime(1742. –1808.)
Mašina, Šime(1742. –1808.)
38
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
40
Nižić, Miho(1717. –3. 11. 1777.)
Nižić, Miho(1717. –3. 11. 1777.)
41
Notarski arhiv, Valetta, Malta
Notarski arhiv, Valetta, Malta
42
Obavijest
Obavijest
43
Podgrupa za digitalnu humanistiku
Podgrupa za digitalnu humanistiku
47
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
48
Poziv na radionicu
Poziv na radionicu
50
Poziv za dostavu radova
Poziv za dostavu radova
51
Radna grupa za analizu stanja korpusa, planiranje zaštite i registraciju
Radna grupa za analizu stanja korpusa, planiranje zaštite i registraciju
52
Radna grupa za digitalizaciju
Radna grupa za digitalizaciju
53
Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
54
Radna grupa za informatičku podršku i izradu portala pisane baštine
Radna grupa za informatičku podršku i izradu portala pisane baštine
55
Radna grupa za istraživanje tekstova
Radna grupa za istraživanje tekstova
56
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
57
Radna grupa za kreativne industrije
Radna grupa za kreativne industrije
58
Radna grupa za opis i klasifikaciju
Radna grupa za opis i klasifikaciju
59
Radna grupa za upravljanje projektom
Radna grupa za upravljanje projektom
60
Sali
Sali
62
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
64
Staroslavenski institut u Zagrebu
Staroslavenski institut u Zagrebu
65
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
66
Sveučilište u Zadru - Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru - Odjel za informacijske znanosti
67
Sveučilište u Zadru - Odjel za kroatistiku i slavistiku - Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Sveučilište u Zadru - Odjel za kroatistiku i slavistiku - Odsjek za hrvatski jezik i književnost
69
Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest
Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest
70
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti
71
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku
72
UCLA
UCLA
76
Varnienė-Janssen, Regina
Varnienė-Janssen, Regina
77
Vestigia institut za istraživanje rukopisa, Sveučilište u Grazu, Austrija
Vestigia institut za istraživanje rukopisa, Sveučilište u Grazu, Austrija
78
VoZnaZD
VoZnaZD
81
Zavičajni muzej Biograd na moru
Zavičajni muzej Biograd na moru
84
Zavod za povijesne znanosti, HAZU u Zadru
Zavod za povijesne znanosti, HAZU u Zadru
85