Sveučilište u Zadru - Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Sveučilište u Zadru - Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja