Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju