Prikazano 1-100 od 128 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
2
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
3
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
4
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
5
Knjiga godova
Knjiga godova
6
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
7
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
8
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
9
Knjiga godova
Knjiga godova
10
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
11
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
12
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
13
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
14
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
15
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
16
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
17
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
18
Libar legatov
Libar legatov
19
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
20
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
21
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
22
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
23
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
24
Kopija iz Libra kvaterna
25
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
26
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
27
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
28
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
29
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
30
Kvateran
Kvateran
31
Matična knjiga krizmanih
32
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
33
Matična knjiga umrlih
34
Matična knjiga vjenčanih
35
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
36
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
37
Knjiga godova
Knjiga godova
38
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
39
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
40
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
41
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
42
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
43
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
44
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
45
Matična knjiga umrlih
46
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
47
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
48
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
49
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
50
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
51
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
52
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
53
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
54
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
55
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
56
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
57
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
58
Ribarski troškovnik
Ribarski troškovnik
59
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
60
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
61
Matična knjiga umrlih
62
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
63
Matična knjiga krštenih župe Visočane
Matična knjiga krštenih župe Visočane
64
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
65
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
66
Knjiga godova
Knjiga godova
67
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
68
Knjiga godova
Knjiga godova
69
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
70
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
71
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
72
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
73
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
74
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
75
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
76
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
77
Knjiga godova
Knjiga godova
78
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
79
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
80
Knjiga godova
Knjiga godova
81
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
82
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
83
Matična knjiga krštenih
84
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
85
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
86
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
87
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
88
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
89
Matična knjiga umrlih
90
Ventarij od duš
Ventarij od duš
91
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
92
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
93
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
94
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
95
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
96
Knjiga godova
Knjiga godova
97
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
98
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
99
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
100