Prikazano 1-25 od 128 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
3
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
4
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
5
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
6
Knjiga godova
Knjiga godova
7
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
8
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
9
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
10
Knjiga godova
Knjiga godova
11
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
12
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
13
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
14
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
15
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
16
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
17
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
18
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
19
Libar legatov
Libar legatov
20
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
21
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
22
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
23
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
24
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
25