Prikazano 31-59 od 59 zapisa
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
31
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
32
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
33
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
34
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
35
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
36
Madrikula Bratovštine svetog Križa
37
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
38
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
39
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
40
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
41
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
42
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
43
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
44
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
45
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
46
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
47
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
48
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
49
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
50
Kopija iz Libra kvaterna
51
Knjiga Stanje duša
52
Knjiga Stanje duša
53
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
54
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
55
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
56
Knjiga godova
Knjiga godova
57
Knjiga godova
58
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
59