Prikazano 1-30 od 59 zapisa
Ventarij od duš
Ventarij od duš
1
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
2
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
3
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
4
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
5
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
6
Matična knjiga vjenčanih
7
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
8
Matična knjiga vjenčanih
9
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
10
Matična knjiga umrlih
11
Matična knjiga umrlih
12
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
13
Matična knjiga umrlih
14
Matična knjiga umrlih
15
Matična knjiga umrlih
16
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
17
Matična knjiga krštenih
18
Matična knjiga krštenih
19
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
20
Matična knjiga krštenih
21
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
22
Matična knjiga krizmanih
23
Matična knjiga krizmanih
24
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
25
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
26
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
27
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
28
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
29
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
30