Prikazano 1-11 od 11 zapisa
Radna grupa za upravljanje projektom
Radna grupa za upravljanje projektom
1
Radna grupa za opis i klasifikaciju
Radna grupa za opis i klasifikaciju
2
Radna grupa za kreativne industrije
Radna grupa za kreativne industrije
3
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
4
Radna grupa za istraživanje tekstova
Radna grupa za istraživanje tekstova
5
Radna grupa za informatičku podršku i izradu portala pisane baštine
Radna grupa za informatičku podršku i izradu portala pisane baštine
6
Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
7
Radna grupa za digitalizaciju
Radna grupa za digitalizaciju
8
Radna grupa za analizu stanja korpusa, planiranje zaštite i registraciju
Radna grupa za analizu stanja korpusa, planiranje zaštite i registraciju
9
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
10
Podgrupa za digitalnu humanistiku
Podgrupa za digitalnu humanistiku
11