Prikazano 1-10 od 11 zapisa
Podgrupa za digitalnu humanistiku
Podgrupa za digitalnu humanistiku
1
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
2
Radna grupa za analizu stanja korpusa, planiranje zaštite i registraciju
Radna grupa za analizu stanja korpusa, planiranje zaštite i registraciju
3
Radna grupa za digitalizaciju
Radna grupa za digitalizaciju
4
Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
5
Radna grupa za informatičku podršku i izradu portala pisane baštine
Radna grupa za informatičku podršku i izradu portala pisane baštine
6
Radna grupa za istraživanje tekstova
Radna grupa za istraživanje tekstova
7
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
8
Radna grupa za kreativne industrije
Radna grupa za kreativne industrije
9
Radna grupa za opis i klasifikaciju
Radna grupa za opis i klasifikaciju
10