Prikazano 26-50 od 135 zapisa
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
26
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
27
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
28
Kvateran
Kvateran
29
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
30
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
31
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
32
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
33
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
34
Libar legatov
Libar legatov
35
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
36
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
37
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
38
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
39
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
40
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
41
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
42
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
43
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
44
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
45
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
46
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
47
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
48
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
49
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
50