Probrano po: HR = Hrvatska
Prikazano 1-100 od 128 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
2
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
3
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
4
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
5
Knjiga godova
Knjiga godova
6
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
7
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
8
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
9
Knjiga godova
Knjiga godova
10
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
11
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
12
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
13
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
14
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
15
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
16
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
17
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
18
Libar legatov
Libar legatov
19
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
20
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
21
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
22
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
23
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
24
Kopija iz Libra kvaterna
25
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
26
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
27
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
28
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
29
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
30
Kvateran
Kvateran
31
Matična knjiga krizmanih
32
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
33
Matična knjiga umrlih
34
Matična knjiga vjenčanih
35
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
36
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
37
Knjiga godova
Knjiga godova
38
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
39
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
40
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
41
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
42
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
43
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
44
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
45
Matična knjiga umrlih
46
Matična knjiga krštenih
47
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
48
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
49
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
50
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
51
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
52
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
53
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
54
Knjiga Stanje duša
55
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
56
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
57
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
58
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
59
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
60
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
61
Matična knjiga umrlih
62
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
63
Matična knjiga krštenih župe Visočane
Matična knjiga krštenih župe Visočane
64
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
65
Knjiga godova
Knjiga godova
66
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
67
Knjiga godova
Knjiga godova
68
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
69
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
70
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
71
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
72
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
73
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
74
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
75
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
76
Knjiga godova
Knjiga godova
77
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
78
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
79
Knjiga godova
Knjiga godova
80
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
81
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
82
Matična knjiga krštenih
83
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
84
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
85
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
86
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
87
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
88
Matična knjiga umrlih
89
Ventarij od duš
Ventarij od duš
90
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
91
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
92
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
93
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
94
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
95
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
96
Knjiga godova
Knjiga godova
97
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
98
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
99
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
100