Probrano po: h = rukopis
Prikazano 1-100 od 134 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
2
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
3
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
4
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
5
Knjiga godova
Knjiga godova
6
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
7
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
8
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
9
Knjiga godova
Knjiga godova
10
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
11
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
12
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
13
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
14
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
15
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
16
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
17
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
18
Libar legatov
Libar legatov
19
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
20
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
21
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
22
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
23
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
24
Kopija iz Libra kvaterna
25
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
26
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
27
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
28
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
29
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
30
Kvateran
Kvateran
31
Matična knjiga krizmanih
32
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
33
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
34
Matična knjiga umrlih
35
Matična knjiga vjenčanih
36
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
37
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
38
Knjiga godova
Knjiga godova
39
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
40
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
41
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
42
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
43
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
44
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
45
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
46
Matična knjiga umrlih
47
Matična knjiga krštenih
48
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
Madrikula Bratovštine svete Nedilje
49
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
50
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
51
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
52
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
53
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
54
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
55
Knjiga Stanje duša
56
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
57
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
58
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
59
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
60
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
61
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
Madrikula Bratovštine svetog Jakova 1750. – 1826.
62
Ribarski troškovnik
Ribarski troškovnik
63
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
64
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
65
Matična knjiga umrlih
66
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
67
Matična knjiga krštenih župe Visočane
Matična knjiga krštenih župe Visočane
68
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
69
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
70
Knjiga godova
Knjiga godova
71
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
72
Knjiga godova
Knjiga godova
73
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
74
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
75
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
76
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
77
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
78
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
79
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
80
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
81
Knjiga godova
Knjiga godova
82
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
83
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
84
Knjiga godova
Knjiga godova
85
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
86
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
87
Matična knjiga krštenih
88
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
89
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
90
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
91
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
92
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
93
Matična knjiga umrlih
94
Ventarij od duš
Ventarij od duš
95
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
96
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
97
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
98
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
99
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
100