Prikazano 1-7 od 7 zapisa
Matična knjiga vjenčanih
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
3
Matična knjiga krštenih
4
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
5
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
6
Knjiga Stanje duša
7