Prikazano 101-125 od 135 zapisa
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
101
Knjiga godova
Knjiga godova
102
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
103
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
104
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
105
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
106
Knjiga godova
107
Matična knjiga krizmanih
108
Matična knjiga krizmanih
109
Matična knjiga umrlih
110
Matična knjiga umrlih
111
Matična knjiga vjenčanih
112
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
113
Matična knjiga krštenih
114
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
115
Matična knjiga umrlih
116
Knjiga Stanje duša
117
Matična knjiga krštenih
118
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
119
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
120
Matična knjiga vjenčanih
121
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
122
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
123
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
124
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
125