Prikazano 26-50 od 135 zapisa
Knjiga godova
Knjiga godova
26
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
27
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
28
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
29
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
30
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
31
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
32
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
33
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
34
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
35
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
36
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
37
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
38
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
39
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
40
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
41
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
42
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
43
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
44
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
45
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
46
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
47
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
48
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
49
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
50