Probrano po: ita = talijanski
Prikazano 11-20 od 21 zapisa
Matična knjiga umrlih
11
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
12
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
13
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
14
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
15
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
16
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
17
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
18
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
19
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
20