Probrano po: ita = talijanski
Prikazano 1-21 od 21 zapisa
Faseta
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
1
Knjiga godova
2
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
3
Kopija iz Libra kvaterna
4
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
5
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
6
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
7
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
8
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
9
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
10
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
11
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
12
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
13
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
14
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
15
Matična knjiga umrlih
16
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
17
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
18
Matična knjiga vjenčanih
19
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
20
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
21