Probrano po: ita = talijanski
Prikazano 1-10 od 21 zapisa
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
1
Knjiga godova
2
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
3
Kopija iz Libra kvaterna
4
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
5
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
6
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
7
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
8
Madrikula Bratovštine svetog Antona
Madrikula Bratovštine svetog Antona
9
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
10