Prikazano 1-19 od 19 zapisa
Glagoljska matica krizmanih
1
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
2
Matična knjiga umrlih
3
Knjiga Stanje duša
4
Matična knjiga krštenih
5
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
6
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
7
Matična knjiga krizmanih
8
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
9
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
10
Matična knjiga umrlih
11
Matična knjiga vjenčanih
12
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
13
Matična knjiga krštenih
14
Matična knjiga krštenih
15
Matična knjiga vjenčanih
16
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
17
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
18
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
19