Prikazano 1-30 od 30 zapisa
Glagoljska matica krizmanih
1
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
2
Matična knjiga umrlih
3
Knjiga Stanje duša
4
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
5
Matična knjiga krštenih
6
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
7
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
8
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
9
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
10
Matična knjiga krizmanih
11
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
12
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
13
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
14
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
15
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
16
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
Madrikula Bratovštine Gospe od Milosrđa
17
Knjiga godova
Knjiga godova
18
Knjiga godova
Knjiga godova
19
Knjiga godova
Knjiga godova
20
Matična knjiga vjenčanih
21
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
22
Matična knjiga krštenih
23
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
24
Matična knjiga krštenih
25
Kvateran
Kvateran
26
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
27
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
28
Matična knjiga umrlih
29
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
30