Probrano po: HR = Hrvatska
Prikazano 126-136 od 136 zapisa
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
126
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
127
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
128
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
129
Knjiga godova
Knjiga godova
130
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
131
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
132
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
133
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
134
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
135
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
136