Probrano po: HR = Hrvatska
Prikazano 101-136 od 136 zapisa
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
101
Madrikula Bratovštine svetog Križa
102
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
103
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
104
Kvateran
Kvateran
105
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
106
Matična knjiga vjenčanih
107
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
108
Ventarij od duš
Ventarij od duš
109
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
110
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
111
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
112
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
113
Knjiga godova
Knjiga godova
114
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
115
Matična knjiga umrlih
116
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
117
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
118
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
119
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
120
Matična knjiga umrlih
121
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
122
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
123
Knjiga godova
Knjiga godova
124
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
125
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
126
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
127
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
128
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
129
Knjiga godova
Knjiga godova
130
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
131
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
132
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
133
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
134
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
135
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
136