Prikazano 1-10 od 135 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
3
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
4
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
Madrikula Bratovštine Gospe Dubovice
5
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
6
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
7
Knjiga godova
Knjiga godova
8
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
9
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama
10