Prikazano 101-135 od 135 zapisa
Matična knjiga umrlih
101
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
102
Matična knjiga umrlih
103
Matična knjiga umrlih
104
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
105
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
106
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
107
Matična knjiga umrlih
108
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
109
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
110
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
111
Matična knjiga umrlih
112
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
113
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
114
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
115
Matična knjiga vjenčanih
116
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
117
Matična knjiga vjenčanih
118
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
119
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
120
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
121
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
122
Matična knjiga vjenčanih
123
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
124
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
125
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
126
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
127
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
128
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
129
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
130
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
131
Registro dei cresimoti li 21 luglio
Registro dei cresimoti li 21 luglio
132
Ribarski troškovnik
Ribarski troškovnik
133
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
134
Ventarij od duš
Ventarij od duš
135