Prikazano 1-30 od 135 zapisa
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
1
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
2
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
3
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
4
Glagoljska matica krizmanih
5
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
6
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
7
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
8
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
9
Knjiga godova
10
Knjiga godova
Knjiga godova
11
Knjiga godova
Knjiga godova
12
Knjiga godova
Knjiga godova
13
Knjiga godova
Knjiga godova
14
Knjiga godova
Knjiga godova
15
Knjiga godova
Knjiga godova
16
Knjiga godova
Knjiga godova
17
Knjiga godova
Knjiga godova
18
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
19
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
20
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
21
Knjiga Stanje duša
22
Knjiga Stanje duša
23
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
24
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
25
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
Knjiga Stanje duša i Knjiga onih koji se pričešćuju i ispovidaju
26
Kopija iz Libra kvaterna
27
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
28
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
29
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
30