Probrano po: HR = Hrvatska
Prikazano 121-128 od 128 zapisa
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
121
Knjiga godova
Knjiga godova
122
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
123
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
124
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
125
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
126
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
127
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
128