Prikazano 1-18 od 18 zapisa
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Matična knjiga umrlih
3
Matična knjiga umrlih
4
Matična knjiga umrlih
5
Matična knjiga krštenih
6
Matična knjiga krštenih
7
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
8
Matična knjiga krštenih
9
Matična knjiga krizmanih
10
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
11
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
12
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
13
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
14
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
15
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
16
Knjiga Stanje duša
17
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
18