Prikazano 1-18 od 18 zapisa
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Matična knjiga krštenih
3
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
4
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga
5
Matična knjiga krizmanih
6
Matična knjiga umrlih
7
Matična knjiga umrlih
8
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
9
Matična knjiga krštenih
10
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
11
Matična knjiga umrlih
12
Knjiga Stanje duša
13
Matična knjiga krštenih
14
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
15
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
16
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
17
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
18