Probrano po: c = istrošen
Prikazano 11-16 od 16 zapisa
Libar legatov
Libar legatov
11
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1567.-1945.
12
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
13
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
14
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
15
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
16