Prikazano 41-50 od 128 zapisa
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
Knjiga dobara crkve svetog Nikole
41
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
42
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
43
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
44
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
45
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
46
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
47
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
48
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
49
Ribarski troškovnik
Ribarski troškovnik
50