Prikazano 61-79 od 79 zapisa
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
61
Matična knjiga umrlih
62
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
63
Matična knjiga umrlih
64
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
65
Matična knjiga vjenčanih
66
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
67
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
68
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
69
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
70
Matična knjiga vjenčanih
71
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
72
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
73
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
74
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
75
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
76
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
77
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
78
Ventarij od duš
Ventarij od duš
79