Probrano po: f = karton
Prikazano 1-92 od 92 zapisa
Faseta
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
1
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
2
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
3
Glagoljska matica krizmanih
4
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
5
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
6
Knjiga godova
Knjiga godova
7
Knjiga godova
Knjiga godova
8
Knjiga godova
Knjiga godova
9
Knjiga godova
Knjiga godova
10
Knjiga Stanje duša
11
Knjiga Stanje duša
12
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
13
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
14
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
15
Kvateran
Kvateran
16
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
17
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
18
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
19
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
20
Libar legatov
Libar legatov
21
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
22
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
23
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
24
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
25
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
26
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
27
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
28
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
29
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
30
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
31
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
32
Madrikula Bratovštine svetog Križa
33
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
34
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
35
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
36
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
37
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
38
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
39
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
40
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
41
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
42
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
43
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
44
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
45
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
46
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
47
Matična knjiga krizmanih
48
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
49
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
50
Matična knjiga krizmanih
51
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
52
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
53
Matična knjiga krštenih
54
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
55
Matična knjiga krštenih
56
Matična knjiga krštenih
57
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
58
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
59
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
60
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
61
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
62
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
63
Matična knjiga krštenih župe Visočane
Matična knjiga krštenih župe Visočane
64
Matična knjiga umrlih
65
Matična knjiga umrlih
66
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
67
Matična knjiga umrlih
68
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
69
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
70
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
71
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
72
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
73
Matična knjiga umrlih
74
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
75
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
76
Matična knjiga vjenčanih
77
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
78
Matična knjiga vjenčanih
79
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
80
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
81
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
82
Matična knjiga vjenčanih
83
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
84
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
85
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
86
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
87
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
88
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
89
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
90
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
91
Ventarij od duš
Ventarij od duš
92