Probrano po: f = karton
Prikazano 31-60 od 92 zapisa
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
31
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
32
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
33
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
34
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
35
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
36
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
37
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
38
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
39
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
40
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
41
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
42
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
43
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
44
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
45
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
46
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
47
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
48
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
49
Matična knjiga umrlih
50
Knjiga godova
Knjiga godova
51
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
52
Matična knjiga umrlih
53
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
54
Knjiga Stanje duša
55
Knjiga godova
Knjiga godova
56
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
57
Matična knjiga vjenčanih
58
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
59
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
60