Probrano po: f = karton
Prikazano 1-92 od 92 zapisa
Glagoljska matica krizmanih
1
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
2
Matična knjiga umrlih
3
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
4
Knjiga Stanje duša
5
Matična knjiga vjenčanih
6
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
7
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
8
Matična knjiga krštenih
9
Matična knjiga krizmanih
10
Knjiga godova
Knjiga godova
11
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
12
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
13
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
14
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
15
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
16
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
17
Matična knjiga krštenih župe Visočane
Matična knjiga krštenih župe Visočane
18
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
19
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
20
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
21
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
22
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
23
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
24
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
25
Matična knjiga krizmanih
26
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
27
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
28
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
29
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
30
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
31
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
32
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
33
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
34
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
35
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
36
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
37
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
38
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
Madrikula bratovština svetog Sakramenta i svetog Križa (fragmenti)
39
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
40
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
41
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
42
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
43
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
44
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
45
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
46
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
47
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
48
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
49
Matična knjiga umrlih
50
Knjiga godova
Knjiga godova
51
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
52
Matična knjiga umrlih
53
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
54
Knjiga Stanje duša
55
Knjiga godova
Knjiga godova
56
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
57
Matična knjiga vjenčanih
58
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
59
Blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik
60
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
61
Libar legatov
Libar legatov
62
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
63
Matična knjiga krštenih
64
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
65
Matična knjiga krštenih
66
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
67
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
Matična knjiga krštenih 1761. - 1793.
68
Madrikula Bratovštine svetog Križa
69
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
70
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
71
Kvateran
Kvateran
72
Matična knjiga vjenčanih
73
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
74
Ventarij od duš
Ventarij od duš
75
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
76
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
77
Knjiga godova
Knjiga godova
78
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
79
Matična knjiga umrlih
80
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
81
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
82
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
83
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
84
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
85
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
86
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
87
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
88
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
89
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
90
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
91
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
92