Prikazano 101-134 od 134 zapisa
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
101
Kvateran
Kvateran
102
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
103
Matična knjiga vjenčanih
104
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
105
Ventarij od duš
Ventarij od duš
106
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
Madrikula Bratovštine svetog Trojstva
107
Madrikula Bratovštine svetog Martina
Madrikula Bratovštine svetog Martina
108
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
109
Matična knjiga krizmanih
110
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
Madrikula Bratovštine svetog Kasijana
111
Knjiga godova
Knjiga godova
112
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
113
Matična knjiga umrlih
114
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
115
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
Madrikula Braće zmorašnjeg kraja
116
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
117
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
118
Matična knjiga umrlih
119
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
120
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
121
Knjiga godova
Knjiga godova
122
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
123
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
124
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
125
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
126
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
127
Knjiga godova
Knjiga godova
128
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
129
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
130
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
131
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
132
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
133
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
134