Prikazano 121-134 od 134 zapisa
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
121
Knjiga godova
Knjiga godova
122
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
123
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
124
Libar lašov crkve svete Marije
Libar lašov crkve svete Marije
125
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
126
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
127
Knjiga godova
Knjiga godova
128
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
129
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
130
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
131
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
132
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
133
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
134