Probrano po: Žman
Prikazano 1-15 od 15 zapisa
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
1
Matična knjiga krštenih
2
Knjiga godova
3
Matična knjiga krizmanih
4
Matična knjiga krizmanih
5
Matična knjiga umrlih
6
Matična knjiga umrlih
7
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
8
Matična knjiga krštenih
9
Matična knjiga umrlih
10
Knjiga Stanje duša
11
Matična knjiga krštenih
12
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
13
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
14
Matična knjiga vjenčanih
15