Prikazano 1-30 od 216 zapisa
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. – 1612.
1
Glagoljska matica krizmanih, 1607.
2
Matična knjiga umrlih, 1650. – 1668.
3
Matična knjiga umrlih 1761. – 1777.
Matična knjiga umrlih 1761. – 1777.
4
Mandatorum, III., 1741. – 1826.
Mandatorum, III., 1741. – 1826.
5
Matična knjiga krštenih 1713. – 1825.
Matična knjiga krštenih 1713. – 1825.
6
Madrikula Bratovštine sv. Josipa 1776. – 1825.
Madrikula Bratovštine sv. Josipa 1776. – 1825.
7
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1673.-1945., Matrikula
Bratovština Blažene Djevice Marije od Snijega, 1673.-1945., Matrikula
8
Knjiga godova
Knjiga godova
9
Blagajnički dnevnik 1739. – 1798.
Blagajnički dnevnik 1739. – 1798.
10
Matična knjiga krštenih župe Visočani 1786. – 1839.
Matična knjiga krštenih župe Visočani 1786. – 1839.
11
Matična knjiga umrlih 1712. – 1839.
Matična knjiga umrlih 1712. – 1839.
12
Matična knjiga vjenčanih 1747. – 1838.
Matična knjiga vjenčanih 1747. – 1838.
13
Knjiga godova 1744. – 1855.
Knjiga godova 1744. – 1855.
14
Madrikula Bratovštine sv. Roka 1778. – 1857.
Madrikula Bratovštine sv. Roka 1778. – 1857.
15
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti 1772. – 1816.
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti 1772. – 1816.
16
Blagajnički dnevnik župne crkve sv. Petra 1799. – 1826.
Blagajnički dnevnik župne crkve sv. Petra 1799. – 1826.
17
Knjiga godova 1624. – 1867.
Knjiga godova 1624. – 1867.
18
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja) 1777. – 1896.
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja) 1777. – 1896.
19
Madrikula Bratovštine sv. Kirijaka 1697. – 1812.
Madrikula Bratovštine sv. Kirijaka 1697. – 1812.
20
Knjiga godova
Knjiga godova
21
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija 1778. – 1845.
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija 1778. – 1845.
22
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija 1770. – 1819.
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija 1770. – 1819.
23
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
24
Madrikula Bratovštine sv. Marka 1767. – 1817.
Madrikula Bratovštine sv. Marka 1767. – 1817.
25
Madrikula Bratovštine sv. Marka 1703. – 1765.
Madrikula Bratovštine sv. Marka 1703. – 1765.
26
Madrikula Bratovštine Bl. Gospe od Milosrđa 1632. – 1886.
Madrikula Bratovštine Bl. Gospe od Milosrđa 1632. – 1886.
27
Libar dužnika Sv. Marije 1766. – 1809.
Libar dužnika Sv. Marije 1766. – 1809.
28
Libar dobitka Sv. Marije 1747. – 1820.
Libar dobitka Sv. Marije 1747. – 1820.
29
Knjiga godova 1790. – 1886.
Knjiga godova 1790. – 1886.
30