Prikazano 1-2 od 2 zapisa
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
1
Radna grupa za kreativne industrije
Radna grupa za kreativne industrije
2