10 (1-10)
Naziv motivaSlovo G
Dijelovi motiva iz tezaurusaG
Opis motivaSlovo G.
Udaljenost okomitih linija30 mm
Širina14 mm
Visina16 mm
Gustoća vodoravnih linija24
Raspon godina uporabe kodeksa1839.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.15
rrep
1
Naziv motivaSlovo V
Dijelovi motiva iz tezaurusaV
Opis motivaSlovo V.
Udaljenost okomitih linija30 mm
Širina14 mm
Visina18 mm
Gustoća vodoravnih linija25
Raspon godina uporabe kodeksa1839.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.15
rrep
2
Naziv motivaŠtit s polumjesecom
Opis motivaŠtit s polumjesecom i slovom A.
Udaljenost okomitih linija31 mm
Širina29 mm
Visina55 cm
Gustoća vodoravnih linija31
Raspon godina uporabe kodeksa1839.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.15
rrep
3
Naziv motivaPtica s dvije glave i krunom
Opis motivaPtica s dvije glave i krunom.
Udaljenost okomitih linija24 mm
Širina43 mm
Visina82 mm
Gustoća vodoravnih linija32
Raspon godina uporabe kodeksa1791.-1816.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.13
rrep
4
Naziv motivaSlovo B
Dijelovi motiva iz tezaurusaB
Opis motivaSlovo B.
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina12 mm
Visina23 mm
Gustoća vodoravnih linija30
Raspon godina uporabe kodeksa1767.-1816.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.12
rrep
5
Naziv motivaZvijezda u krugu
Opis motivaZvijezda sa šest krakova u četverokutu i krugu.
Udaljenost okomitih linija26 mm
Širina33 mm
Visina34 mm
Gustoća vodoravnih linija36
Raspon godina uporabe kodeksa1669.-1782.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.10
rrep
6
Naziv motivaTri polumjeseca
Dijelovi motiva iz tezaurusatri mjeseca
Opis motivaTri polumjeseca različitih veličina.
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina99 mm
Visina25 mm
Gustoća vodoravnih linija16
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.9
rrep
7
Naziv motivaGrb s polumjesecom
Opis motivaGrb unutar kojeg se nalazi polumjesec. Iznad grba nalazi se kruna.
Udaljenost okomitih linija30 mm
Širina38 mm
Visina87 mm
Gustoća vodoravnih linija24
Raspon godina uporabe kodeksa1839.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.15
rrep
8
Naziv motivaSlova F i S
Dijelovi motiva iz tezaurusaFS
Opis motivaSlova F i S.
Udaljenost okomitih linija23 mm
Širina36 mm
Visina23 mm
Gustoća vodoravnih linija32
Raspon godina uporabe kodeksa1791.-1816.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.13
rrep
9
Naziv motivaSlova M i A
Dijelovi motiva iz tezaurusaMA
Opis motivaSlova M i A.
Udaljenost okomitih linija32 mm
Širina30 mm
Visina18 mm
Gustoća vodoravnih linija26
Raspon godina uporabe kodeksa1839.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.15
rrep
10
10 (1-10)