Naziv motivaSlovo U
Dijelovi motiva iz tezaurusaU
Opis motivaSlovo U.
Udaljenost okomitih linija33 mm
Širina16 mm
Visina16 mm
Gustoća vodoravnih linija29
Mjesto uporabeSali
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Sali 45.20
  
rrep