Naziv motivaSlova F i V
Dijelovi motiva iz tezaurusaFV
Opis motivaSlova F i V.
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina37 mm
Visina17 mm
Gustoća vodoravnih linija30
Mjesto uporabeSali
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Sali 45.22
  
rrep