Samostrel u polukrugu s trolistom
Samostrel u polukrugu s trolistom