Probrano po: f = karton
Prikazano 1-30 od 92 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Madrikula bratovštine duš purgatorija
Madrikula bratovštine duš purgatorija
2
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
Blagajnički dnevnik župne crkve svetog Petra
3
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
Madrikula Gospe od Prikazanja (Zdravlja)
4
Knjiga godova
Knjiga godova
5
Kvateran Župe svetog Ante
Kvateran Župe svetog Ante
6
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
7
Knjiga godova
Knjiga godova
8
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
9
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
10
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
11
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
12
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
13
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
14
Libar legatov
Libar legatov
15
Knjiga Stanje duša
Knjiga Stanje duša
16
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
17
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
18
Kvateran
Kvateran
19
Matična knjiga krizmanih
20
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
Madrikula Bratovštine svetog Kirijaka
21
Matična knjiga vjenčanih
22
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe Luzarija
23
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
24
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
25
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
26
Madrikula Bratovštine svetog Duha
Madrikula Bratovštine svetog Duha
27
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
Bratovštine Kotara Duha Svetoga
28
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
29
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
Knjiga Bratovštine svetog Ružarija
30