Prikazano 1-30 od 59 zapisa
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
1
Knjiga godova (I. svezak)
Knjiga godova (I. svezak)
2
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
3
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
Madrikula Bratovštine svetog Josipa
4
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
5
Kopija iz Libra kvaterna
6
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
7
Matična knjiga umrlih
8
Matična knjiga krštenih
9
Knjiga Stanje duša
10
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
11
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
Madrikula Bratovštine svetog Petra i Pavla
12
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
13
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
Kvateran Bratovštine Gospe od Uznesenja
14
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
Kvateran Bratovštine Gospe Luzarija i Gospe Karmena
15
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
16
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
17
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
18
Matična knjiga umrlih
19
Ventarij od duš
Ventarij od duš
20
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
21
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
22
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
23
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
24
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
25
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
26
Knjiga godova
Knjiga godova
27
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
28
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
29
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
30