Prikazano 1-30 od 59 zapisa
Glagoljska matica krizmanih
1
Glagoljska matica umrlih, Žman, 1607. - 1612.
2
Matična knjiga umrlih
3
Knjiga Stanje duša
4
Madrikula svetog Ante
Madrikula svetog Ante
5
Matična knjiga krštenih
6
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
7
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
8
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
Madrikula Bratovštine Gospe Sedam žalosti
9
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
10
Kopija iz Libra kvaterna
11
Govorenje od posluha
Govorenje od posluha
12
Knjiga godova
13
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
Libar glagoljaša don Antona Garofala od Silbe
14
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
15
Matična knjiga umrlih
16
Namirnice za izgovorene mise
Namirnice za izgovorene mise
17
Knjiga godova (II. svezak)
Knjiga godova (II. svezak)
18
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
19
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
20
Matična knjiga krizmanih
21
Starinski godovi mrtvih od Kali
Starinski godovi mrtvih od Kali
22
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
23
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
24
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
25
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
26
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
27
Računi Bratovštine duš od purgatorija
Računi Bratovštine duš od purgatorija
28
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
29
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija
30